Wat te doen met sommige aandoeningen en Sauna?

Astma

Zowel in binnen- als in buitenland is veel onderzoek gedaan naar de werking van de sauna op astma. Door regelmatig saunabezoek neemt het aantal aanvallen af en ademhalingsmoeilijkheden worden minder. Dit komt enerzijds omdat het zenuwstelsel gunstig wordt beïnvloed en anderzijds komt er meer cortisol in het bloed. Deze stof, die afgescheiden wordt door de bijnierschors, geeft een verlaging van reaktie’s van het lichaam die onder andere een astma-aanval kunnen veroorzaken.

Chronische bronchitis

Diabetes

Duizeligheid bij de sauna

Hartritmeversnelling